PTSS en CBD

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ernstige psychiatrische aandoening die ertoe kan leiden dat mensen die eraan lijden, geen normaal leven kunnen leiden. Zoals de naam doet vermoeden, is de aandoening het directe gevolg van een eerder opgelopen trauma. Symptomen zijn onder meer flashbacks van de traumatische gebeurtenis, het uit de weg gaan van gerelateerde triggers, psychische angst, depressie, woede en hypervigilantie.

PTSS en CBD

Wereldwijde verspreiding van PTSS

8,2% van de Amerikanen en 9,2% van de Canadezen lijden aan PTSS, terwijl schattingen van de wereldwijde verspreiding gigantisch uiteenlopen, van 1,3% tot 37,4%. Veel patiënten met PTSS melden een aanzienlijke verlichting van hun symptomen bij gebruik van CBD en recentelijk komen er diverse schokkende meldingen van Amerikaanse veteranen en andere PTSS-lijders, die als gevolg van cannabis gebruik lange gevangenisstraffen hebben gekregen. Het is duidelijk dat er verdere actie moet worden ondernomen om de medicatie die deze mensen nodig hebben veilig te stellen. Niet iedereen die een traumatische gebeurtenis ervaart, ontwikkelt uiteindelijk PTSS.

Eén studie toonde aan dat 17% van alle Irak-veteranen PTSS, een algehele angststoornis of depressie ontwikkelt. Uit een andere studie bleek dat circa 25% van alle kinderen met een trauma PTSS ontwikkelt. Een derde studie concludeerde dat eeneiige (identieke) tweelingen meer risico lopen om PTSS te ontwikkelen na een oorlogstrauma, indien hun tweelingbroer of -zus ook aan de stoornis lijdt, hetgeen wijst op een genetische predispositie.

PTSS en CBD

De rol van het endocannabinoïde systeem bij PTSS

De laatste jaren heeft men meer inzicht verkregen in de complexe eigenschappen van het endocannabinoïde systeem en ook de rol die het zou kunnen spelen bij de regulering van de symptomen van PTSS en soortgelijke stoornissen krijgt nu meer aandacht.
In een in 2012 gepubliceerd artikel werd gesteld dat stresstolerante mensen, die werden blootgesteld aan acute stress in de vorm van een paraboolvluchtexperiment, een aanzienlijk hogere endocannabinoïdeconcentratie (EC) in het plasma hadden, terwijl niet-stresstolerante mensen geen hogere concentratie lieten zien. Deze mensen waren echter gezond en leden niet aan chronische stress.
Aan de andere kant vertoonden patiënten met PTSS (en andere vormen van chronische stress) steeds hoge EC-concentratieniveaus vergeleken met niet-lijders, zelfs in gewone, niet stressvolle situaties. Dit betekent dat het EC-systeem een uitgesproken rol speelt bij de stressrespons, maar het precieze mechanisme is nog onduidelijk.
Wel is duidelijk geworden dat CBD een positief effect teweeg brengt.

Elevated brain cannabinoid CB1 receptor availability in post-traumatic stress disorder: a positron emission tomography study (2013)

In dit onderzoek wilde men uitweiden over de eerder gevonden implicaties van PTSS op het endocannabinoïdensysteem. Men wilde de via hersenscans de beschikbaarheid van CB1 cannabinoïden receptoren onderzoeken binnen de hersenen van personen, lijdend aan PTSS. Ontdekt werd dat diegenen die aan deze stoornis leden, abnormaliteiten leken te hebben, waardoor een onbalans werd veroorzaakt. Dit suggereert dat cannabis een mogelijk therapeutisch voordeel biedt voor diegenen die lijden aan PTSS en dit mogelijk kan helpen hun angst te reguleren.

Links over: PTSS en CBD

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23670490https://www.projectcbd.org/ptsd-post-traumatic-stress-syndrome

Mediwiet tegen posttraumatische stressstoornis (PTSS)

https://www.zamnesia.nl/blog-nieuw-cannabis-onderzoek-naar-ptss-eindelijk-van-start-n1193

Auxilium CBD kenmerkt zich door

100% biologisch

De producten bij Auxilium CBD worden op een 100% biologisch natuurlijke wijze (in eigen teelt) geproduceerd.

Hoge Kwaliteit

Jarenlange ervaring(en) op het gebied van menging van soorten, de-carboxylering en gestandaardiseerde testen zorgen voor een hoge kwaliteit bij Auxilium CBD. Ook zorgen de testen voor een gegarandeerd percentage aan werkzame stoffen.

Gunstige prijs

Onze eerste doelstelling is het gebruik van CBD producten te stimuleren, gezien zijn krachtige werking op vele ongemakken. Deze doelstelling, samen met het feit dat Auxilium CBD olie alle grondstoffen zelf of in eigen beheer produceert maken een gunstige prijs mogelijk.

Begeleiding

Begeleiding is van groot belang. Auxilium CBD informeert u graag over alles wat met CBD te maken heeft. Wij delen graag de ervaringen van onze klanten en helpen met het gebruik van CBD waar nodig.

De informatie op deze site over het gebruik van cannabinoïden (CBD) is dan ook bedoeld als keuze hulp voor mensen die cannabis als zelfmedicatie willen gaan gebruiken. Ons nadrukkelijke advies is wel om dit ALTIJD eerst met uw ARTS te bespreken. Wij doen géén medische uitspraken en de informatie op deze pagina is niet bedoeld om te diagnosticeren, behandelen, genezen of ziekte te voorkomen.

Auxilium CBD olie

Auxilium CBD is voorloper op het gebied van gebruik, productie en testen van CBD oliën, dus neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. U kunt ook Auxilium CBD producten bestellen en kopen door een bezoek brengen aan onze winkel.

100% biologisch natuurlijk