Ziekte van Crohn en CBD

De ziekte van Crohn is een chronische darmaandoening, die levenslang voor een slechte gezondheid kan zorgen. Stukken van het spijsverteringskanaal kunnen ontstoken raken, waardoor klachten ontstaan zoals diarree, buikpijn, moeheid en gewichtsverlies.

De ziekte van Crohn kan zich ergens in het hele spijsverteringskanaal voordoen. Het vaakst worden bij de ziekte van Crohn het laatste deel van de dunne darm en het grootste deel van de dikke darm aangetast. De ontsteking doet zich vaak op meer dan één plaats voor.

Onderzoekers in Israël hebben bij patiënten met de ziekte van Crohn een klinisch onderzoek naar het ontstekingsremmende effect van CBD gedaan. De eenentwintig patiënten hadden ernstige symptomen en reageerden niet op andere behandelingen, waaronder steroïden. Elf van hen kregen twee keer per dag CBD, terwijl de anderen een placebo kregen. Na een behandeling van acht weken met CBD waren de symptomen bij vijf van hen volledig verdwenen, terwijl in 90% van de gevallen een klinische respons werd gemeten. De placebogroep had daarentegen één geval van herstel en een klinische respons in 40% van de gevallen.
Er staan veel artikelen op het internet met conclusies en ervaringen dat CBD olie een goede respons geeft bij de ziekte van Crohn.

Bij een ander onderzoek werden 46 patiënten met de ziekte van Crohn willekeurig ingedeeld in twee groepen. De eerste groep onderging een behandeling met cannabisolie met 15% cannabidiol (CBD) en 4% tetrahydrocannabinol (THC). THC is het psychoactieve stofje in de cannabisplant. De tweede groep diende als controle en kreeg een placebo. 
Na een behandeling van 8 weken had 65% van de patiënten in de behandelgroep een sterke vermindering van ziekteverschijnselen; de controlegroep scoorde 35%. Er was dus een redelijk groot placebo-effect. Niettemin haalde de behandelde groep betere resultaten. 
De mate van ontsteking van de darmen werd gemeten door het nemen van biopten uit de darmen, via het bloed en via de ontlasting. De onderzoekers vonden geen significant verschil in de mate van ontstekingen tussen de behandel- en de controlegroep. Dit gaat in tegen de algemene veronderstelling dat de vermindering van symptomen door de ontstekingsremmende werking van cannabidoïden komt. 

De behandeling voor de ziekte van Crohn bestaat tegenwoordig vooral uit toedienen van medicijnen die de ontsteking tegengaan, zoals TNF-α blokkers. Maar bij veel patiënten werkt deze ontstekingsremmer niet. Wanneer medicijnen onvoldoende helpen, is een operatie – waarbij het zieke gedeelte van de darm verwijderd wordt – soms noodzakelijk waarbij (tijdelijk) een stoma wordt aangelegd. Een alternatieve, beter werkende behandeling zou dus welkom zijn. 
Dr. Naftali, een bekend onderzoeker, vindt dat er goede redenen zijn cannabis te gebruiken om patiënten met de ziekte van Crohn en andere gastro-intestinale problemen te behandelen. Maar “voorlopig kunnen we medicinale cannabis echter alleen beschouwen als een alternatief of extra interventie die tijdelijke symptoomverlichting biedt aan sommige mensen met de ziekte van Crohn.”

We kunnen alleen hopen dat er veel ruimte en middelen worden vrijgemaakt voor verder onderzoek.

 

Links over: Ziekte van Crohn en CBD

http://www.ninefornews.nl/vrouw-geneest-van-ziekte-van-crohn-na-behandeling-met-cannabisolie/

http://www.news-medical.net/news/20091217/Cannabis-for-Ulcerative-Colitis-and-Crohns-Disease-treatment.aspx

https://www.ueg.eu/press/releases/ueg-press-release/article/ueg-week-cannabis-significantly-improves-the-symptoms-of-crohns-disease-despite-having-no-effect-o/?type=chash%253D1315b786a06ec24bbad8c05724d76d63&cHash=ecf0e72a96b390a6a2b6a80b94a4d79d

Studie: Medicinale cannabis bij Crohn 45% in remissie

 

 

Auxilium CBD kenmerkt zich door

100% biologisch

De producten bij Auxilium CBD worden op een 100% biologisch natuurlijke wijze (in eigen teelt) geproduceerd.

Hoge Kwaliteit

Jarenlange ervaring(en) op het gebied van menging van soorten, de-carboxylering en gestandaardiseerde testen zorgen voor een hoge kwaliteit bij Auxilium CBD. Ook zorgen de testen voor een gegarandeerd percentage aan werkzame stoffen.

Gunstige prijs

Onze eerste doelstelling is het gebruik van CBD producten te stimuleren, gezien zijn krachtige werking op vele ongemakken. Deze doelstelling, samen met het feit dat Auxilium CBD olie alle grondstoffen zelf of in eigen beheer produceert maken een gunstige prijs mogelijk.

Begeleiding

Begeleiding is van groot belang. Auxilium CBD informeert u graag over alles wat met CBD te maken heeft. Wij delen graag de ervaringen van onze klanten en helpen met het gebruik van CBD waar nodig.

De informatie op deze site over het gebruik van cannabinoïden (CBD) is dan ook bedoeld als keuze hulp voor mensen die cannabis als zelfmedicatie willen gaan gebruiken. Ons nadrukkelijke advies is wel om dit ALTIJD eerst met uw ARTS te bespreken. Wij doen géén medische uitspraken en de informatie op deze pagina is niet bedoeld om te diagnosticeren, behandelen, genezen of ziekte te voorkomen.

 

Auxilium CBD olie

 

Auxilium CBD is voorloper op het gebied van gebruik, productie en testen van CBD oliën, dus neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. U kunt ook Auxilium CBD producten bestellen en kopen door een bezoek brengen aan onze met grote zorg gesleecteerde producten.

 

100% biologisch natuurlijk